Data na očích, výroba pod palcem

Chcete mít výrobu pod kontrolou? Zmapovanou vytíženost strojů? Menší zmetkovitost?

Se spolehlivými daty toho dosáhnete snáz

MES MERZ.

Výrobní informační systém pro efektivnější výrobu

Pravdivé údaje

Získejte přesné údaje o výrobě. Bez chyb způsobených ručním měřením a přepisem dat.

Rychle dostupná data

Mějte aktuální data o výrobě k dispozici kdykoli a kdekoli. Vaše rozhodnutí budou rychlá a opodstatněná.

Žádné papíry ve výrobě

Přestaňte psát údaje o strojích tužkou do předtištěných tabulek a přepisovat je do excelu. Uspoříte čas, při archivaci i vyhledávání dat.
Jaroslav Patzenhauer
plant manager, AUTOMOTIVE LIGHTING, s. r. o.
Systém sám má pro nás velký přínos. Umožňuje nám okamžité reakce na neočekávané situace. Je to také skvělý nástroj, který dává nadhled a ukáže, které změny dávají smysl. Je pak jen na nás, jestli a kdy je zavedeme. Investice do MES MERZ se nám v krátkém čase vrátila mnohonásobně.
Přečíst případovou studii

Na jediné obrazovce vidíte celou svoji výrobu

Aktuální výrobní takt

Ukazuje, zda je výše počtu vyrobených kusů optimální

Počet dobrých kusů na výrobní dávku

Počet zmetků za výrobní dávku

Historie a vývoj aktuálního taktu výroby

Produkční profil na časové ose

  • detailní záznam chodu stroje
  • důvody odstávek
  • přehled směn
  • počet a důvod vzniku zmetků

Seznam výrobních dávek

  • typ aktuálních i předchozích výrobků produkovaných strojem / směnou
  • časová ohraničení výrobních dávek včetně záznamu prostojů
  • počet dobrých kusů a zmetků za dávku
  • celkový a plánovaný čas produkce
  • očekávaný a reálný takt výroby
  • data pro výpočet OEE

Meziroční srovnání celkového OEE výroby

Poměrná délka prostojů jednotlivých strojů a jejich příčiny

Poměr tržby z dobrých kusů a nákladů na zmetky vztažený ke konkrétnímu stroji

Poměr celkové délky prostojů k jejich počtu dle jednotlivých zaměstnanců, a náklady s tím spojené

Poměr zmetků a dobrých kusů a náklady na zmetky vztažené ke konkrétnímu zaměstnanci

Filip Hazuka
ředitel společnosti, RECUTECH, s. r. o.
MES MERZ nám pomáhá zvyšovat výrobní kapacitu a zefektivňovat chod celé naší společnosti. Dává nám totiž potřebné informace ve správný čas a na správném místě.
Přečíst případovou studii

Funkce, které přinesou užitek každému ve firmě

OEE a ostatní výrobní metriky stále na očích

Manažerské reporty. Spolehlivé a přehledné

Komplexní přehled o stavu pracoviště

Přehled o tom, kde kdo pracuje

Rodokmen výrobků neboli traceabilita

Upozornění na problémy ve výrobě

Dokumentace

Školení operátorů

Ing. Daniel Cikánek
výrobní ředitel, OLMA, a. s.
Díky MES MERZ mají naši operátoři více času věnovat se svojí práci a ne papírům. Získali jsme okamžitý online přehled o stavu výroby. Je pro nás výraznou kvalitativní změnou.
Přečíst případovou studii

Budoucnost MESu? Tvrdě na ní pracujeme

Pokročilé zpracování nasbíraných dat

Nové způsoby zjištění stavu stroje

Hlasové ovládání i rozšířená realita

Garantujeme řešení, které se přizpůsobí vám, ne vy jemu

MES MERZ zlepšujeme 15 let

Vystavěli jsme systém s odladěným jádrem, jehož klíčové moduly splní většinu požadavků všech výrobních firem. Navíc splňuje nejpřísnější nároky na konektivitu. Ať už na stroje a čidla přes PLC a OPC server, nebo na ERP a další informační systémy a aplikace.

Specifika vaší výroby pojmenujeme společně

Abyste získávali detailní a přesná data, celý systém nastavíme tak, aby odpovídal jedinečnosti vaší firmy.

Rychlost technické podpory je klíčová

Jakmile systém běží, každá prodleva vás stojí data a peníze. Víme to. Proto jsme dostupní 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a na vaše požadavky reagujeme precizně a rychle.

Jsme IT firma, která mluví řečí vašeho byznysu

Když jednou začneme spolupracovat, staneme se vašimi strategickými partnery. A budeme dělat všechno pro to, abyste rozuměli, proč a co konkrétně děláme.
Ing. Dušan Pisár
výrobní ředitel, EKOLTECH, s. r. o.
Společnost MERZ se stala naším rovnocenným partnerem. Její produkt se denně podílí na řízení naší společnosti i na strategickém plánování. Díky výstupům z MES má vedení potřebné informace pro všechny hodnoticí a rozhodovací procesy.
Přečíst případovou studii

Jsme sehraný tým a jde nám o to, aby naše práce měla smysl

Jsme sehraný tým a jde nám o to, aby naše práce měla smysl

Data a fakta pomůžou i vám

Za 25 let v oblasti IT pro výrobní firmy jsme zvládli velkou řadu výzev a pomocí správných dat nasměrovali desítky firem k přehledné a štíhlejší výrobě.

Domluvme si společnou schůzku, kde vám ukážeme, jak MES MERZ funguje

Chci úvodní nezávaznou konzultaci