Na jediné obrazovce vidíte celou svoji výrobu

Aktuální výrobní takt

Ukazuje, zda je výše počtu vyrobených kusů optimální

Počet dobrých kusů na výrobní dávku

Počet zmetků za výrobní dávku

Historie a vývoj aktuálního taktu výroby

Produkční profil na časové ose

  • detailní záznam chodu stroje
  • důvody odstávek
  • přehled směn
  • počet a důvod vzniku zmetků

Seznam výrobních dávek

  • typ aktuálních i předchozích výrobků produkovaných strojem / směnou
  • časová ohraničení výrobních dávek včetně záznamu prostojů
  • počet dobrých kusů a zmetků za dávku
  • celkový a plánovaný čas produkce
  • očekávaný a reálný takt výroby
  • data pro výpočet OEE

Meziroční srovnání celkového OEE výroby

Poměrná délka prostojů jednotlivých strojů a jejich příčiny

Poměr tržby z dobrých kusů a nákladů na zmetky vztažený ke konkrétnímu stroji

Poměr celkové délky prostojů k jejich počtu dle jednotlivých zaměstnanců, a náklady s tím spojené

Poměr zmetků a dobrých kusů a náklady na zmetky vztažené ke konkrétnímu zaměstnanci

Filip Hazuka
ředitel společnosti, RECUTECH, s. r. o.
MES MERZ nám pomáhá zvyšovat výrobní kapacitu a zefektivňovat chod celé naší společnosti. Dává nám totiž potřebné informace ve správný čas a na správném místě.
Přečíst případovou studii